Scientific Name: Heterorhabditis bacteriophora + Steinernema feltiae

Target Pests: Fungus Gnats, Thrips, Beetles, Grubs, & more.

 

Beneficial Nematode Pest Chart